مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

ایجاد دهکده های گردشگری ساحلی در استان بوشهر

استان بوشهر با دارا بودن بخش زیادی از سواحل و آبهای خلیج فارس از قابلیت زیادی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری منطقه برخوردار است.ایجاد دهکده توریستی ساحلی در دو نقطه از سواحل استان بوشهر به تصویب هیات دولت رسیده است.این دهکده های توریستی ساحلی در شهرستانهای تنگستان و گناوه ایجاد خواهد شد و به زودی مطالعات گروه مهندسین مشاور آغاز می شود.

پس از اتمام مطالعات و تهیه طرح، زیرساختهای اولیه گردشگری مطابق با طرح جامع گردشگری در این دهکده های توریستی ایجاد خواهد شد.اعتبارات لازم برای ایجاد زیرساختهای اولیه در این مناطق ساحلی از محل اعتبارات ملی تامین می شود.عملیات اجرایی ایجاد زیرساختهای گردشگری در این دهکده ساحلی واقع در بلوار امام خمینی شهرستان بوشهر آغاز شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اذعان داشت: این دهکده توریستی ساحلی قرار است در مساحتی به وسعت 400 هکتار ایجاد شود و پیش بینی می شود سال آینده علمیات ایجاد زیرساختهای اولیه در دو منطقه ساحلی دیگر به تصویب هیئت دولت رسیده است، آغاز شود.از ایجاد زیرساختهای گردشگری، این مناطق ساحلی برای ایجاد امکانات و تاسیسات گردشگری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر با ایجاد زیرساختهای اولیه در این مناطق، بستر ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی را فراهم کنایجاد مناطق نمونه گردشگری ساحلی نقش مهمی در توسعه هر چه بیشتر گردشگری دریایی خلیج فارس دارد. امید می رود پس از ایجاد این دهکده های گردشگری ساحلی به عنوان طرح نمونه ، شاهد ایجاد تعداد بیشتری دهکده ساحلی در استان باشیم.

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی