دانلود پایان نامه درمورد دانشگاه تهران، فرهنگ اصطلاحات، فلسفه اخلاق

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
31. دبیری، احمد(1387). علم اخلاق، پژوهه ، 30586 . بازیابی 22 فروردین 1388 ، از
www.pajoohe.com/25513/index.php
32. دستغیب، سیدعبدالحسین(1386). گناهان کبیره، قم، موسسه مطبوعاتی دارالکتاب. (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا)
33. دهخدا، علی اکبر(1334). لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران
34. رابرتسون، بان(1372). درآمدی در جامعه (حسین بدوان؛ مترجم)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا)
35. رحمان ستایش، محمد کاظم(بی‌تا). تجسّس، 3296 بازیابی 29 اردیبهشت 1388 ازwww.encyclopaediaslamica.com/mdadkhal2.php
36. رهبر، محمدتقی و رحیمیان، محمد حسن(1378). اخلاق و تربیت اسلامی، تهران: انتشارات سمت.
37. ژکس(بی‌تا). فلسفه اخلاق (ابوالقاسم پورحسینی؛ مترجم)، تهران انتشارات امیرکبیر
38. سادات، محمدی(1365). اخلاق اسلامی. تهران: انتشارات سمت.
39. ساروخانی، باقر(1370). جامعه شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.
40. ساعی، محمد حسین(1386).” تحلیل محتوای ارزش‌های اسلامی در سریال زیر تیغ”پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما.
41. سامقانی، محمد(1387). علم اخلاق، پژوهه، 32133. بازیابی 25 فروردین 1388 از
www.pagoohe.com/25513/index.php
42. سبحانی، جعفر (1413ق) مفاهیم القرآن . قم: (ناشر: بی‌نا).
43. سلطان شاهی، علیرضا(1386). نقد “سریال مدار صفر درجه”، 533 . بازیابی 22 فروردین 1387 از
www.Jew-blgfa.com/post.aspx
44. سیستانی، علی(1385). رساله‌ی عملیه،(بی‌نا، مترجم)، (بی‌جا).
45. شاه محمدی، نرگس(1378). “بررسی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی “خاص نوجوانان” بر روی ارزش دینی آنان”. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته پژوهشی در علوم اجتماعی. تهران: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(سلام‌الله علیها).
46. طباطبایی، سید محمد حسین(1372). المیزان فی تفسیر القرآن، ج8 ،دارالکتب الاسلامیه.
47. طباطبایی، سیدمحمدحسین(1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن، ج12،تهران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
48. طبرسی، ابوعلی، فضل بن الحسن(1339). مجمع البیان، (بی‌نا، مترجم)، تهران: شرکته المعارف الاسلامیه.
49. طهوری خیابانی، سودابه(1386). “ارزشیابی عملکرد شبکه جوان در زمینه اشاعه ارزشهای الهی انسانی”، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات دانشکده صدا وسیما، استاد راهنما: دکتر محمد علی هرمزی زاده، تهران: بهار 86.
50. طیب، سیدعبدالحسین(1374). اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات اسلام، (تاریخ نشر اصلی بی‌تا).
51. عباسی، شهاب الدین(1382). دین و فناوری و تلویزیون از دید نیل پستمن، تهران: فصلنامه‌ی پژوهش و سنجش شماره 35.
52. عروسی حویزی، عبدعلی‌بن‌جمعه(1422 ق). تفسیر نور الثقلین، تحقیق: سید علی عاشوری. بیروت موسسه التاریخ العربی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).
53. علوی، تورج(1385). بررسی ارزش‌های اجتماعی(اخلاقی- مذهبی) مطرح شده در تیزرهای تلویزیونی در سال 1383، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشکده‌ی صداوسیما، استاد راهنما: دکتر محمود دهقان طرزجانی.
54. علوی، حمید(1388). اخلاق عملی، تهران: پیام محراب.
55. فاضلی، نعمت الله(1376). آموزش، تحقیق، ترویج، تحلیل محتوای‌ نامه‌ی اجتماعی، نمایه پژوهش، سال اول، تابستان 1376.
56. فروهش تهرانی، غلامرضا(1373). بررسی تاثیرات ارزشی فیلم‌های سینمایی بر جامعه (با توجه به نظرات دانشجویان بیننده)، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، استاد راهنما: فرامرز رفیع پور.
57. فرهنگ اصطلاحات سینمائی(1387). 229، بازیابی 12 اردیبهشت 1388 از
www.2.iribu/amouzesh/h/page-sh.asp
58. فرهنگ واژه‌های سینمایی(1387). 75، بازیابی29اردیبهشت 1388 از
www. 2.irib/dmcuzehs/h/page.asp
59. فقیهی رضایی، محمد(1384). قرآن کریم همراه با شرح آیات منتخب، تهران انتشارات محراب قلم.
60. فوزیه، شهاب و صالحی سده، زیبا(1383). “بررسی ارزش‌های اسلامی در مجموعه تلویزیونی گمگشته” مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما، سند شماره 85 .
61. قمی، عباس(1379). مفاتیح الجنان، قم: انتشارات نبوغ (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).
62. قمی، عباس(1422 ق) سفیته البحار،(بی‌نا، مترجم)، قم: انتشارات اسوه، چاپ سوم، (تاریخ نشر اصلی بی‌تا).
63. کازنو، ژان(1381). جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی(باقر ساروخانی و منوچهر محسنی؛ مترجمان). تهران: انتشارات اطلاعات(تاریخ نشر اصلی:1986).
64. کراولی، آنجلا(1386). فرهنگ آکسفورد المنتری، (مریم مردانی؛ مترجم)،تهران: در دانش (تاریخ نشر اصلی: 1994 : دانشگاه آکسفورد).
65. کلینی، محمد بن یعقوب(1376). اصول کافی، (سید جواد مصطفوی؛ مترجم)،تهران: انتشارات گلگشت. (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).
66. کوئن، بروس(1369). مبانی جامعه شناسی، (توسلی و فاضل؛ مترجمین) قم: انتشارات سمت (تاریخ چاپ اصلی: بی‌تا).
67. مجلسی، محمد باقر(1364). بحارالانوار الجامعته لدرر اخبار الائمته الاطهار،(بی‌نا، مترجم)، تهران: دارالکتاب الاسلامیه (تاریخ نشر اصلی: 1404ق).
68. محسنیان راد، مهدی(1375). انقلاب، مطبوعات و ارزشها، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
69. محمد خلیفه، عبداللطیف(1378). بررسی روان‌شناختی تحول ارزش‌ها، ، (سیدی سیدحسین؛ مترجم)، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد،1378.
70. محمدی اشتهاردی، محمد(1387). چشم چرانی، روزنامه کیهان، سال شصت و چهارم شماره‌ی 19211.
71. محمدی اشتهاردی، محمد(1381). تواضع و فروتنی، مجله‌‌ی پاسدار اسلام، شماره‌ی 245 .
72. محمدی ری شهری، محمد(1383). میزان الحکمه، (حمید رضا شیخی؛ مترجم)، قم: دارالحدیث، (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).
73. محمدی مهر، غلامرضا(1385). بررسی سریال‌های تلویزیونی از منظر تجمل گرایی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای اداره کل مطالعات رسانه.
74. مریجی، شمس‌اله(1383). عوامل موثر در انحراف از ارزش‌ها. مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما.
75. مصباح یزدی، محمدتقی(1370). آموزش عقاید، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
76. مصباح یزدی، محمدتقی(1367). معارف قرآن، قم: موسسه در راه حق.
77. مصباح یزدی، محمدتقی(1387). نقش نیّت در عبادات، تهران: روزنامه کیهان شماره 19311.
78. مطهری، علی(1386). صداوسیما و مساله “عشق”، 52263 بازیابی 29 اردیبهشت 1388 از
www.tebyaan.net/Politics-Social/Media/Radio-Tv.html
79. مطهری، مرتضی(1382). مجموعه آثار ، تهران: انتشارات صدرا.
80. معین، محمّد(1342). فرهنگ معین، تهران انتشارات امیرکبیر.
81. مک کوئیل، دنیس(1382). درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، (پرویز اجلالی، مترجم) مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
82. مکارم شیرازی، ناصر و همکاران(1371). تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه. چاپ سوم.
83. مکارم شیرازی، ناصروهمکاران(1384). یکصد موضوع اخلاقی در قرآن و حدیث. قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
84. مهدوی‌کنی، محمدرضا(1372). نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، تهران: انتشارات فرهنگ اسلامی.
85. مهرداد، هرمز(1380). مقدمه‌ای به: نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران: موسسه‌ی دانشگاه پژوهش فاران.
86. مولانا، حمید(1378). اسلامی کردن رسانه‌ها در عرصه‌ی جهانی، فصل‌نامه رادیو تلویزیون، سال اول پاییز 1378.
87. میرزایی، محسن(1384).” بررسی ارزشهای اسلامی در سریال ویژه رمضان 1382″، تحلیل محتوا سریال‌های افرزنه خواه کوچک وفقط به خاطر تو” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما.
88. ناس، جان بی(1381). تاریخ جامع ادیان، (علی اصغر حکمت با مترجم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی(تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).
89. نراقی، ملا احمد(بی‌تا). معراج السعاده، تهران: انتشارات تجلی.
90. نراقی، مهدی (1368). جامع السعادات، چاپ نجف اشرف.
91. نظرسنجی و اثر سنجی سریال مدار صفر درجه(1386). تهران: مرکز‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.
92. نوری، حسین بن محمد تقی(1408 ق). مستدرک الوسایل،(بی‌نا، مترجم)، قم: موسسه آل‌البیت علیهم‌السّلام.
93. نهج البلاغه(1326). شرح فیض الاسلام، تهران: چاپخانه آفتاب.
94. نیک گهر، عبدالحسین(1371). مبانی جامعه شناسی. تهران: انتشارات رایزن.
95. ورّام، مسعود بن عیسی(بی‌تا). مجموعه ورّام،(بی‌نا، مترجم)، قم: انتشارات مکتبه الفقیه.
96. ویندال، سون(1376). کاربرد نظریه‌های ارتباطات، (علیرضا دهقان؛ مترجم)، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
97. هرندی،جعفر(1387). ایثار،بازیابی30اردیبهشت1388از www.navideshahed.com//print/php
98. هیوم، رابرت(بی‌تا). ادیان زنده جهان، (عبدالرحیم گواهی با مترجم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی (تاریخ نشر اصلی: بی‌تا).
99. Applbaum,°Etal°(1973). “Fundamental‌‌‌‌‌ Concepts in Human Communication , san Francisco canfold press.
100. Benger, James R (1978).”Media Content as Social Indicators the Greenfield Index of Agenda Setting” Communication Research, Vol 5, no 4, P.437, sefe Publication.
101. Blumer, J.G and Katz°(1974).”The Uses Of Mass Communication Current Persepective” on uses and Gratifications Research New bery Park.
102. Brunkhorst, Hauke (1993).”Communication”; P. 96 – 98 in the Blackwell Dictionary of Twentieth – century Social Thought, bottomore (ed)
103. Defleur and Dennis (1991).”Understanding Mass Communication” ,boston houghton miffin company.
104. Giddens Anthony (1989) “Sociology, polity press”, Reprinted 199.
105. Goode, william j, (1966) “The Dynamics of Modern Society”, New york: A therton.
106. Heller, E.T. (1947) “Sociology Relation & Structures”:Astudy In principles of Socilogy New York.
107. Lazarsfled (p.f) Merton (d.n) “Mass cummunication popular And Orginzed social action”, p. 492.
108. MC Quail, Denis (1993) “Mass Communication Theory:An Introduction”.
109. Pals, Danliel, (1996). “Seven theories of Religion”, Oxford University Press.
110. Roucek. J.S & warren R.R (1951) “Sociology”: A Introduction Iowd: Ames.
111. Schaefer, Richard. T. (1983)”Sociology”; New York: Henry Helt Coinc.
Abstract
In this research the orientations of ethical behaviors in positive, ordinary and negative characters in “Madaar e Sefr Daraje” serial have been evaluated by method of content analysis.
According to the criteria of Islamic contexts ethical behaviors are divided to valued and unvalued classifications. However 86 behaviors which are totally repeated 976 itimes have been evaluated in this serial, through behavior orientation.
By “behavior orientation”, we mean if positive and ordinary

دیدگاهتان را بنویسید