اهمیت اطلاعات-پایان نامه دانشگاهی-دسترسی به متن پایان نامه های فارسی

در عصر حاضر اهمیت اطلاعات روز به روز افزایش می‌یابد تا جایی که مدیران می‌دانند بدون داشتن اطلاعات صحیح و به موقع سازمان آنها قادر به ادامه حیات خویش نیست. صرافی زاده و پناهی (1384) در... ادامه

پایان نامه آماده: عوامل موثر بر رضایت مشتریان-دسترسی پایان نامه های فارسی

عوامل موثر بر رضایت مشتریان الرد و ادمز (2000) در بررسی خود دریافتند که ضعف شش عامل زیر باعث نارضایتی و قطع ارتباط مشتریان از شرکت و سازمان‌های مالی شده است،‌ که این عوامل را به عنوان... ادامه